2018-05-24

Kierownictwo

Kierownictwo KW PSP w Opolu

st. bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK
Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

 

st. bryg. mgr inż. Arkadiusz KUŚMIERSKI

st. bryg. mgr inż. Arkadiusz KUŚMIERSKI
Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

 

bryg. mgr inż. Wojciech NAWARA - Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Wojciech NAWARA
Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

 

Kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Opolu

 

Wydział Operacyjny
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
st. kpt. mgr inż. Łukasz Olejnik
tel. 47 861 70 21

 

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
bryg. mgr inż. Michał ZAWIŚLAK
tel. 47 861 70 06

 

Wydział Kadr
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału

st. asp. mgr Jolanta GIERCUSZKIEWICZ

tel. 47 861 70 10

 

Wydział Organizacji i Nadzoru
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
mł. bryg. mgr Beata OCHYRA
tel. 47 861 70 11

 

Wydział Finansów
kierujący wydziałem – główny księgowy
mł. kpt. mgr Ewa FRYSZKIEWICZ
tel. 47 861 70 14

 

Wydział Kwatermistrzowski
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz BRZOZOWSKI
tel. 47 861 70 51

 

Wydział Techniczny
kierujący wydziałem – naczelnik wydziału
st. bryg. mgr inż. Krzysztof JURCZYŃSKI
tel. 47 861 70 46

 

Ośrodek Szkolenia
kierujący ośrodkiem – naczelnik ośrodka szkolenia
mł. bryg. mgr inż. Wiesław ELIASZ
tel. 47 861 70 25

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych i obronnych 
kierujący stanowiskiem – starszy specjalista
mgr Krzysztof MUSIALSKI
tel. 47 861 70 17

 

 

Galeria

Obraz: st_bryg_a_kusmierski2.jpg
st_bryg_a_kusmierski2.jpg

annaw_psp annaw_psp
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się