2018-05-24

Kontakt

sekretariat komendy
czynny w dni robocze w godz. 7:30-15:30

45-005 Opole, ul. Budowlanych 1
tel. +48 47 861 70 01, 47 861 70 22
fax +48 47 861 70 80
sekretariat@psp.opole.pl

 

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

 

Elektroniczna platforma zakupowa

 

stanowisko kierowania Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (dawniej WSKR Opole)
udziela informacji o działaniach ratowniczych kierowanych przez PSP mających miejsce na terenie woj. opolskiego
dyżur całodobowy

tel. +48 47 861 70 60
fax +48 47 861 70 85
wskr@psp.opole.pl

 

oficer prasowy komendanta wojewódzkiego PSP
dane kontaktowe do współpracy z prasą
sugerowany kontakt w dni robocze 7:30-15:30
w temacie bieżących działań ratowniczych informacji udziela SKOKW tel. 47 8617060

tel. +48 47 861 70 20, +48 660 468 107
e-mail: rzecznik@psp.opole.pl

 

koordynator do spraw dostępności
mł.bryg. Beata LIGĘZA
tel. +48 47 861 70 19
e-mail: dostepnosc@psp.opole.pl

 

NIP: 754-10-93-488
REGON: 000173692

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się