Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa sześciu samochodów osobowych  
Przedmiot zamówienia
Sześć samochodów osobowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Komenda Wojewódzka PSP w Opolu  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
Opole  
Ulica
ul. Budowlanych  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2020-07-09  
Data publikacji do
2020-10-31  
Termin składania ofert
2020-07-23 10:00  
Numer zgłoszenia
WT.2370.6.2020  
Cpv
34144210-3 Wozy strażackie
 

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sześciu samochodów osobowych:

Część A - lekki samochód specjalny operacyjny – 3 szt.,

Część B - lekki samochód specjalny operacyjny – 1 szt.,

Część C - lekki samochód operacyjny – 1 szt.,

Część D - lekki samochód specjalny typu bus – 1 szt.

21.07.2020 r. - zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

22.07.2020 r. - zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

23.07.2020 r. - Protokół otwarcia/Zbiorcze zestawienie ofert

24.07.2020 r.- Wynik przetargu

Załączniki

  SIWZ_samochody_osobowe.docx 69,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...y osobowe.pdf 153,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_samochody_osobowe.pdf 456,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1A_opz_SLOp_3_szt.docx 37,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_1B_opz_SLOp_1_szt.docx 38,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_1C_opz_SLOp_1_sz.docx 32,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_1D_opz_bus.docx 34,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2_formularz_oferty.docx 22,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_oswiadczenie.docx 26,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_oswiadczenie_...pitalowa.docx 25,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_projekt_umowy.docx 30,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_wzor_tabliczk...macyjnej.docx 70,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiany_wyjaśnienia1.pdf 806,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany_wyjaśnienia2.pdf 358,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół_otwarcia.pdf 367,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wynik przetargu.pdf 570,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się